Коучинг сесии с Неврографика и Богобан

Първата коучинг сесия с използване на неврографика е с продължителност около 2 часа. Следващите се уточняват индивидуално като средната им продължителност е около 1.5 часа.
Коучинг сесиите е желателно да се провеждат като лична среща, но е възможно да бъдат и онлайн.
Ако желаете да уговорим коучинг сесии с неврографика, потърсете ме на тел: 0888251700.
Цената за една коучинг сесия от 2 часа е 220 лв.
Моля, разгледайте и предложените пакетни цени!

Единична сесия
коучинг/менторска
220 лв.
за една сесия

продължителност 2-2.5 часа

работим по конкретен казус

поставяме цел за сесията

завършваме с конкретни стъпки за изпълнение на целта

Пакет 10 сесии
коучинг/менторски
1200 лв.
за пакет 10 сесии

продължителност: 10 х 1.5 - 2 часа

1 предварителна среща 30 мин.

работим по ваши казуси и цели

завършваме с конкретни стъпки за изпълнение на целите