270 лв.

Курсът е с обща продължителност 8 часа и се провежда онлайн под формата на самостоятелно обучение по записи от уебинари.

Курса можете да преминете самостоятелно, в удобно време за вас време и темпо.

След регистрация и заплащане на таксата получавате достъп до пълния видеокурс. По време на обучението се провеждат две онлайн групови или индивидуални срещи с мен с продължителност 20 мин. На срещите обсъждаме текущи въпроси, възникнали в процеса на обучението и получавате супервизия на готовите си работи.

Моля, имайте предвид, че в процеса на обучение ще имате и допълнителни задачи за работа с цел по-добро усвояване на преподавания материал.

Сертификация се извършва след предаване на необходимите задачи за самостоятелна работа с определен формат и качество.

Цената от 270 лв. включва:

ЧАСТ 1

ЧАСТ 2

ЧАСТ 3

ЧАСТ 4

ЧАСТ 5

ЧАСТ 6

ЧАСТ 7